Komin dwupłaszczowy H=25m
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Komin dwupłaszczowy H=25m

Rodzaj prac

Pozyskany kontrakt obejmował: prace projektowe oraz wykonanie, dostawę i montaż komina o wysokości H=25m. Wykonaliśmy trzon o średnicy 1000 mm i izolowany kwasoodporny (1.4404, t=3mm) przewód spalinowy o średnicy DN800. Dodatkowo komin został wyposażony w drabiny, galerię obsługową oraz cieczowy tłumik drgań wg projektu firmy DeltaCamino Sp. z o.o. Komin został dostarczony do Klienta w całości, co było dużym wyzwaniem logistycznym ze względu na ok 300 km trasę przejazdu. Transport zrealizowała firma Trans-Majerczak specjalizująca się w przewozie ponadnormatywnych ładunków. Cały zestaw miał: 32m długości; 3,5m szerokości oraz 3,9m wysokości.

Okres realizacji
Od: Październik 2016
Do: Listopad 2016
Oczyszczalnia Ścieków w Brzesku – Podesty obsługowe
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Oczyszczalnia Ścieków w Brzesku – Podesty obsługowe

Rodzaj prac

Zadaniem naszej firmy było wykonanie, dostawa i montaż podestów obsługowych wraz z barierkami, kratkami z TWS i schodami dla osadników wstępnych pionowych na terenie oczyszczalni ścieków Browaru w Brzesku.

Okres realizacji
Od: Wrzesień 2016
Do: Październik 2016
ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza – Hala Żużla
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza – Hala Żużla

Rodzaj prac

Firma LAVASTER w ramach zadania „Budowa magazynu przygotowania złomu oraz systemu przeróbki żużla” wykonała montaż ekranu termicznego pod dachem Hali Żużla o następujących parametrach:

szerokość ~16 m; długość ~28 m; wysokość ~4 m, ciężar ~ 30 ton, poziom posadowienia +13 m.

Ze względu na krótki termin realizacji narzucony przez Zamawiającego zdecydowaliśmy się na ryzykowną operację podnoszenia ekranu w całości przy użyciu ciężkiego sprzętu dźwigowego po uprzednim skręceniu konstrukcji na poziomie 0. Jak widać na zdjęciach operacja zakończyła się sukcesem, a termin zakończenia prac został dotrzymany.

Okres realizacji
Od: wrzesień 2016
Do: wrzesień 2016
Remont Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland w Krakowie
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Remont Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland w Krakowie

Rodzaj prac

Firma LAVASTER wykonała szereg prac podczas budowy nowego układu chłodzenia dla Wielkiego Pieca nr 5 w Krakowie. W zakresie było:

1)montaż ok. 260 ton konstrukcji stalowej chłodni, chłodnic oraz wentylatorów

2)montaż ok. 35 ton konstrukcji stalowej zadaszenia zbiornika nr 6

3)wykonanie, montaż i demontaż ok 120 mb instalacji rurowej do trawienia chłodnic przed ich uruchomieniem.

Wykonane prace przy tak dużym i odpowiedzialnym przedsięwzięciu pozwoliło nam zdobyć kolejne doświadczenia i umiejętności, a zadowolenie Klienta i Inwestora to dla nas duża satysfakcja.

Okres realizacji
Od: kwiecień 2016
Do: lipiec 2016
Remont Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland w Krakowie
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Remont Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland w Krakowie

Rodzaj prac

Wykonanie i montaż podestów obsługowych dla Stacji Pomp nr 3 będącej sercem instalacji chłodzenia Wielkiego Pieca nr 5.

Okres realizacji
Od: lipiec 2016
Do: lipiec 2016
Komin H60 dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Gazów w Hucie Miedźi Głogów I
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Komin H60 dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Gazów w Hucie Miedźi Głogów I

Rodzaj prac
Badanie skuteczności tłumienia drgań cieczowego tłumika zamontowanego na szczycie komina H60. Prace pomiarowe wykonywane we współpracy z DELTACAMINO Sp. z o.o.  (www.deltacamino.pl)
Okres realizacji
Od: lipiec 2016
Do: lipiec 2016
Budowa Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Budowa Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Rodzaj prac

Zlecenie dla LAVASTER obejmowało wykonanie specjalistycznych prac antykorozyjnych przy wykonaniu dodatkowej powłoki malarskiej w głębokich komorach kondensatu dla obydwu nowo budowanych bloków. Roboty były o tyle trudne, że wymagały pracy w wąskich i głębokich pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem metod alpinistycznych. Prace polegające na czyszczeniu, odtłuszczaniu, matowieniu starej powłoki oraz nakładaniu nowych powłok malarskich do grubości ok 570 µm zostały zrealizowane dla komór rurowych o głębokości od 3 m do 6 m i średnicy od 610 mm do 1620 mm. Prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem, a kwestie techniczne firma LAVASTER konsultowała z Inspektorami producenta farb (tj. INTERNATIONAL) w celu zapewnienia wysokiej jakości prac pozwalającej udzielić 5-letniej gwarancji na wykonane powłoki, które po uruchomieniu bloków energetycznych będą bez przerwy pracowały w bardzo trudnym środowisku korozyjności.

Okres realizacji
Od: czerwiec 2016
Do: czerwiec 2016
Elementy instalacji odpylania
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Elementy instalacji odpylania

Rodzaj prac

Zrealizowaliśmy kontrakt na wykonanie elementów instalacji odpylania w skład której wchodziły min.: filtrocyklony, kształtki rurowe, konstrukcja wsporcze itd.

Okres realizacji
Od: maj 2016
Do: maj 2016
Kanały spalin dla inwestycji w Niemczech
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Kanały spalin dla inwestycji w Niemczech

Rodzaj prac
Zadaniem naszej firmy było wykonanie kanałów spalin ze stali 16Mo3 i 13CrMo4-5 wraz z konstrukcją wsporczą i zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kanały o przekroju kwadratowym 1700×1700 wraz z przejściami w inne gabaryty i kształty.
Okres realizacji
Od: kwiecień 2016
Do: maj 2016
Zadaszenie boksów – Kraków Barycz
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Zadaszenie boksów – Kraków Barycz

Rodzaj prac
Wykonana została konstrukcja stalowa dachu wraz z cynkowaniem w skład której wchodziły: 24 kratownice wraz z elementami towarzyszącymi tj. stężenia i rygle.
Okres realizacji
Od: marzec 2016
Do: kwiecień 2016
Belki spawane z blach dla inwestycji w Szwecji
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Belki spawane z blach dla inwestycji w Szwecji

Rodzaj prac
W ramach zlecenia wykonaliśmy ok. 6620 mb belek typu blachownicowego dla inwestycji w Szwecji. Dla uzyskania wysokiej jakości spoin i szybkiej realizacji zadania wdrożyliśmy proces spawania automatycznego z zastosowaniem wózka spawalniczego i drutu proszkowego.
Okres realizacji
Od: grudzień 2015
Do: marzec 2016
Komin H=100m w Hucie Miedzi Głogów I – badanie skuteczności tłumienia drgań
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Komin H=100m w Hucie Miedzi Głogów I – badanie skuteczności tłumienia drgań

Rodzaj prac
Zadaniem firmy LAVASTER było wykonanie pomiarów skuteczności tłumienia drgań komina i tym samym sprawdzenie poprawności działania zastosowanych cieczowych tłumików drgań. Cały proces badawczy odbywał się na wysokości 97 metrów na kominie stalowym H=100m o średnicy 4100 mm będącym częścią powstającej instalacji Pieca Zawiesinowego na terenie Huty Miedzi Głogów, której Inwestorem jest KGHM Polska Miedź S.A.
Okres realizacji
Od: grudzień 2015
Do: grudzień 2015
Tłumiki drgań komina H=80m w EC Kielce
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Tłumiki drgań komina H=80m w EC Kielce

Rodzaj prac
Realizacja polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu dwóch cieczowych tłumików drgań dla komina stalowego o wysokości H = 80m dla inwestycji w EC Kielce. Dodatkowo wykonane zostały badania skuteczności tłumienia drgań metodą dynamiczną na podstawie których potwierdzono poprawność działania tłumików. W efekcie powstał raport i oświadczenie Projektanta zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Okres realizacji
Od: listopad 2015
Do: grudzień 2015
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Spalarnia śmieci)
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Spalarnia śmieci)

Rodzaj prac
Zakres prac na terenie ZTPO Kraków obejmował szereg zadań związanych z wykonaniem i dostawą konstrukcji stalowej, pracami montażowymi oraz pracami w zakresie przeróbek istniejącej konstrukcji stalowej. Firma LAVASTER wykonała min.: prefabrykację i montaż okładzin zsypów bunkra śmieci; montaż podkonstrukcji pod: wentylatory dachowe i ścienne, kanały wentylacyjne, ściany z płyt warstwowych, wymiany  dachowe itd.; przeróbkę łuków dachowych i bram wjazdowych; wykonanie i montaż ściany akustycznej; prace spawalnicze i antykorozyjne. Obecność na tej budowie spowodowała, że firma LAVASTER zdobyła doświadczenie przy realizacji prac w międzynarodowym środowisku (Korea Płd., Niemcy, Austria …), a sam etap realizacji zadań był wykonywany wg napiętego harmonogramu z jednoczesnym zachowaniem surowych standardów bezpieczeństwa pracy.
Okres realizacji
Od: sierpień 2015
Do: listopad 2015
Montaż grodzi przeciwpowodziowych dla ZTPO Kraków
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Montaż grodzi przeciwpowodziowych dla ZTPO Kraków

Rodzaj prac
Prace montażowe polegające na zamontowaniu grodzi przeciwpowodziowych (43 sztuki) w każdym otworze drzwiowym i bramowym na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (spalarnia śmieci). W zakresie zadania było: wykonanie szczegółowych pomiarów przed montażem; wiercenie otworów pod zawiasy i okucia (ok 1500 kpl); osadzanie zawiasów, progów i okuć; montaż grodzi (każda po ok 1600 kg); regulacja w celu uzyskania pełnej szczelności po zamknięciu grodzi; montaż elementów pomocniczych i prace uszczelniające.   Łączny tonaż zamontowanej konstrukcji to ok 90 ton.
Okres realizacji
Od: wrzesień 2015
Do: listopad 2015
Prace ślusarskie, spawalnicze i montażowe dla Integral na terenie ZTPO Kraków
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Prace ślusarskie, spawalnicze i montażowe dla Integral na terenie ZTPO Kraków

Rodzaj prac
Prace ślusarskie, spawalnicze i montażowe na terenie ZTPO Kraków przy urządzeniach dostarczonych przez firmę Integral (filtry workowe, silosy … )
Okres realizacji
Od: listopad 2015
Do: listopad 2015
Dźwigary dachowe typu blachownicowego
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Dźwigary dachowe typu blachownicowego

Rodzaj prac
W zakresie prac było wykonanie konstrukcji stalowej dźwigarów dachowych z blachownic wraz z próbnym montażem w naszej wytwórni, gdzie jeden element miał długość ok 15 mb, a po skręceniu ok 30 mb. Wykonano kilkanaście takich elementów.
Okres realizacji
Od: listopad 2015
Do: listopad 2015
Barierki nierdzewne dla ZTPO Kraków
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Barierki nierdzewne dla ZTPO Kraków

Rodzaj prac
Dostawa i montaż barierek nierdzewnych dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (spalarnia śmieci).
Okres realizacji
Od: październik 2015
Do: listopad 2015
Słupy stalowe dla inwestycji w tarnowskich Azotach.
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Słupy stalowe dla inwestycji w tarnowskich Azotach.

Rodzaj prac
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych LAVASTER wykonała ok 100 ton konstrukcji stalowej słupów dla inwestycji na terenie Azotów w Tarnowie. Przedmiotem realizacji były słupy z profili typu HKS wraz z uzbrojeniem. Waga jednego słupa wynosiła od 8 do 12 ton w zależności od ilości wspawanych króćców głowicy i grubości blachownic. Dzięki temu, że WKS naszej firmy posiada suwnicę o udźwigu 32t nie mieliśmy problemów z produkcją elementów o takim tonażu.
Okres realizacji
Od: wrzesień 2015
Do: październik 2015
Most stalowy – prace spawalnicze i antykorozyjne
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Most stalowy – prace spawalnicze i antykorozyjne

Rodzaj prac
Zadanie polegające na spawaniu uszczelnień ściągów mostu oraz na odbudowie systemu malarskiego w miejscach prowadzonych prac spawalniczych. Pracownicy firmy LAVASTER musieli prowadzić prace spawalnicze ze zwyżki co wiązało się z koniecznością kierowania ruchem samochodowym przez most. Dodatkowo pracę utrudniały silne porywy wiatru i zmienna pogoda ponieważ remontowany obiekt znajdował się na terenach górskich.
Okres realizacji
Od: wrzesień 2015
Do: wrzesień 2015
Elektrociepłownia Kraków – EDF Kraków
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Elektrociepłownia Kraków – EDF Kraków

Rodzaj prac
Prace ślusarskie, spawalnicze i montażowe na terenie EC Kraków podczas realizacji przez RAFAKO S.A. inwestycji związanej z budową Instalacji Odsiarczania Spalin.
Okres realizacji
Od: czerwiec 2015
Do: lipiec 2015
Pylon reklamowy – Kabanos
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Pylon reklamowy – Kabanos

Rodzaj prac
Zakres prac obejmował wykonanie prac projektowych, wykonanie konstrukcji stalowej oraz montaż pylonu i kasetonów reklamowych. Pylon reklamowy znajduje się na terenie firmy Kabanos w Jabłonce. Jego wysokość to ok 16 m. Korona ma postać trójkąta o bokach 6 x 6 x 6 m.
Okres realizacji
Od: lipiec 2015
Do: lipiec 2015
Komin stalowy H = 30m w Myślenicach
Inwestor
Zamawiający
Obiekt

Komin stalowy H = 30m w Myślenicach

Rodzaj prac
Zakres prac obejmował wykonanie prac projektowych, demontaż starego wyeksploatowanego komina oraz wykonanie i montaż nowego komina stalowego o wysokości h = 30m i średnicy DN = 800mm. Roboty obejmowały również podłączenie komina do kanału spalin.
Okres realizacji
Od: wrzesień 2013
Do: wrzesień 2013